Приклади психометричних тестів

Тема Результат Аналіз
Достатність даних

У завданнях даного типу, зазвичай, наводяться дві умови і поставлено питання. Для виконання завдання слід визначити, чи достатня для відповіді на поставлене запитання дана в умовах інформація.
Кількісні порівняння

У завданнях зазначеного типу в стовпчиках А і Б задані величини, до яких іноді пропонується додаткова інформація. При виконанні завдань даної категорії Вам слід порівняти величину, занесену в стовпчик А, з величиною, в тому ж рядку стовпця Б. Кожне завдання має чотири можливих варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Порівняння величин в кожній парі вважається самостійним завданням тесту.
Математичні задачі

Завдання даного типу Вам зустрічалися в шкільних підручниках з математики. Їх умовно можна розділити на завдання суто математичні та побутового змісту. Суто математичні завдання сформульовані за допомогою математичних термінів. Завдання побутового змісту стосуються різних життєвих проблем. Для них рішення доцільно сформулювати умови завдання в математичних термінах і побудувати математичні моделі. До кожної з задач додаються п'ять можливих варіантів відповіді, з яких лише один є правильним.
Аналогії

У кожному з п'яти варіантів відповіді також представлена ​​пара взаємопов'язаних слів. Виберіть з них ту пару, в якій відношення між значеннями слів подібно (аналогічно) взаємозв'язку слів у зразку. При виборі відповіді враховуйте порядок слів у парі.
Логіка

За допомогою завдань зазначеного блоку перевіряється здатність правильно підбирати аргументи і робити висновки на підставі існуючих даних (посилок), а також оцінювати припущення, які наведені для пояснення певних фактів.
Умова завдання дається у вигляді тверджень (посилок). Об'єктам, які згадуються в цих твердженнях, приписуються певні властивості, наприклад, всі лимони - жовті. Лимон в цьому випадку об'єкт, жовте - властивість, що приписується лимону. Властивості бувають різними, наприклад, високий, любить малину, ходить в театр, голосно гавкає і т.д.
У завданнях Вам можуть зустрітися і такі дані, які не відповідають дійсності. Наприклад, «Лише у жирафів є крила» або «Сумні люди завжди сміються». Однак Ваше завдання полягає у виборі саме тієї єдиної відповіді, яка логічно випливає з посилок (наведених даних), а не того, яка більше відповідає реальності. Тому виконуючи завдання, не намагайтеся виходити з власного досвіду або знань, що стосуються ситуації, наведеної в умові завдання. Логічне міркування вишиковуйте, спираючись лише на умови (посилки) завдання, і тільки потім вибирайте свою відповідь.
Діаграми та графіки

Уважно розглянте наведену діаграму та дайте відповіді на питання.
Зверніть увагу: при відповіді на кажне питання не слід приймати до уваги дані, що наведені в інших питаннях.
Розуміння прочитаного тексту

Прочитайте уважно текст та дайте відповіді на питання.
Доповнення речень

В кожному реченні не вистачає кількох слів. Необхідно доповнити речення групою слів з чотирьох наведених варіантів, що найкраще підходять за змістом.