Випадкова задача.

Задача #347. Яка група фігур не може бути одержана шляхом розрізання прямокутника?